Hem

VÄLKOMMEN HEM!

Nyberga Hem erbjuder ungdomar med social problematik ett riktigt hem med personligt inredda rum och med den vackra Sörmländska naturen om hörnet. Verksamheten bedrivs i idylliska Stigtomta Prästgård som med sin gårdsbild från 1800-talet och stora trädgård erbjuder en trygg och hemlik uppväxt.

Vår personal är engagerad och strävar efter att varje individ som bor hos oss ska växa upp i en miljö som genomsyras av kärlek, omtanke och respekt.


Vi bedriver stödboende med utökad bemanning för pojkar i ålder 16-21 år. Vårt hem är naturnära beläget men med täta bussförbindelser till närliggande städer, bland annat Nyköping cirka15 km bort. Vi erbjuder därmed småstadens lugn samtidigt som goda kommunikationer ger en närhet till stadens breda utbud av nöjen och fritidsaktiviteter. Tillsammans med barnen gör vi utflykter och det finns på sommaren möjlighet till både fiske och bad i närliggande sjöar.


Nyberga Hem lyder under Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och använder FN:s barnkonvention som riktlinje i det dagliga arbetet.


Klicka här för att läsa mer om hur Nyberga arbetar med barnkonventionen.


VISION


Vår vision är att bedriva vår verksamhet utifrån varje enskilt barns värde och behov. Barnets bästa ska alltid vara i första rummet och alla beslut som tas ska beakta barnets bästa. Tillsammans skapar vi starka och trygga individer med bra värderingar och stark framtidstro.

MÅL


De barn som bor hos oss ska känna trygghet i vår verksamhet, samvaro med personal och andra barn och med vår hjälp bygga upp en kompetens för att klara av skolans, samhällets och senare vuxenlivets krav. Vi formar trygga och starka barn - som blir trygga och starka vuxna.

VÄRDEGRUND


Nyberga Hem utgår från respekten för att alla människor är lika i värde och värdighet.


Verksamheten bedrivs utifrån ett rättighetsbaserat synsätt med målet att tillvarata och främja Barnkonventionen.

Läs mer om Nyberga och Barnkonventionen HÄR

NYBERGA HEM AB

Stödboende 16-21 år

med mål att skapa

självständiga och trygga individer.


KONTAKTA OSS

Nyberga Hem AB

Stigtomta Prästgård

611 97 Stigtomta


0708-755 222

info@nyberga.com

Vi FINNS PÅ INTERNET

Välkommen att följa Nyberga Hem

på Facebook för mer information

om vår verksamhet.