Nyberga och Barnkonventionen”Ett barn är varje människa under 18 år”

- Artikel 1, FN:s Barnkonvention

FN:s Barnkonvention gäller alla barn. Nyberga Hem utgår från Barnkonventionen i det dagliga arbetet med de barn som bor hos oss och Styrelsen är ytterst ansvarig för att rättighetsperspektivet beaktas i verksamheten. All personal som är verksamma i Nyberga Hem ska ha en grundläggande kunskap om Barnkonventionen och förbinder sig till att bidra till dess förverkligande. Nyberga Hem följer årligen upp verksamheten utifrån Barnkonventionen, och varje barn som bor hos oss har tillgång till information om dess rättigheter.


De problem som barn på flykt upplever hänger oftast ihop. Ett barn som är oroligt sover dåligt. Ett barn som sover dåligt äter dåligt. Ett barn som äter dåligt blir sjukt och orkar inte gå i skolan. Därför arbetar vi brett och långsiktigt, och ser till individens egna behov av omvårdnad och kärlek.

Alla barn är olika individer men alla möts de i behovet av att känna trygghet och kärlek för att växa upp till lugna och starka vuxna som en dag kan bli föräldrar till egna barn. Vi har ett stort ansvar för de barn som bor hos oss, och medvetenheten om det ansvaret ska genomsyra hela vår verksamhet.


"Barnets bästa ska komma i främsta rummet i varje beslut som rör barn"

- Artikel 3, FN:s Barnkonvention