Om Nyberga”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.”

- Astrid Lindgren

Nyberga Hem grundades 2015 utifrån en vision att skapa ett tryggt och kärleksfullt hem för ungdomar med social problematik. Vi vill erbjuda en hemlik miljö där varje individ blir sedd och där mervärden i verksamheten gör att personal och barn trivs och ständigt utvecklas.


Vi bedriver stödboende för pojkar i ålder 16-21 år, i vackra fastigheter från 1800-talet. Här har ungdomarna tillgång till naturen och med naturintresserad personal kan vi erbjuda mervärden i form av fiske, utflykter och badning.


Vår personal närvarar även i skolan i den dagliga verksamheten, detta för att få en insyn i ungdomarnas vardag och kunna stötta på bästa sätt.


Personalen är navet i vår verksamhet och därför är vi noga med att utbilda vår personal och erbjuda ständig handledning. Vi får regelbundet handledning av psykolog. Vi har kollektivavtal och arbetar utifrån Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer.