Om Nyberga”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.”

- Astrid Lindgren

Nyberga Hem grundades 2015 utifrån en vision att skapa ett tryggt och kärleksfullt hem för ungdomar med social problematik. Vi vill erbjuda en hemlik miljö där varje individ blir sedd och där mervärden i verksamheten gör att personal och barn trivs och ständigt utvecklas.


Vi bedriver HVB-verksamhet för pojkar 14-18 år samt stödboende för pojkar i ålder 16-21 år, i vackra fastigheter från 1800-talet. Här har ungdomarna tillgång till naturen och med naturintresserad personal kan vi erbjuda mervärden i form av fiske, utflykter och badning.


Vår personal närvarar även i skolan i den dagliga verksamheten, detta för att få en insyn i ungdomarnas vardag och kunna stötta på bästa sätt.


Personalen är navet i vår verksamhet och därför är vi noga med att utbilda vår personal och erbjuda ständig handledning. Vi får regelbundet handledning av psykolog. Vi har kollektivavtal och arbetar utifrån Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer.NYBERGA HEM AB

HVB-hem 14-18 år i

naturskön miljö med

engagerad personal.Stödboende 16-21 år

med mål att skapa starka

och trygga individer.


KONTAKTA OSS

Nyberga Hem AB

Stigtomta Prästgård

611 97 Stigtomta


0707-130 316

info@nyberga.com

© Nyberga Hem AB 2016

Vi FINNS PÅ INTERNET

Välkommen att följa Nyberga Hem

på Facebook för mer information

om vår verksamhet.